Cách thêm dấu chấm gạch đầu dòng và đánh số trên PowerPoint

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách để thêm dấu đầu dòng và số khi thực hiện văn bản trên công cụ Microsoft PowerPoint. Hy vọng kiến thức hôm nay sẽ giúp cho bài thuyết trình của các bạn thêm hoàn thiện hơn.

Cách thêm dấu chấm gạch đầu dòng và đánh số trên PowerPoint

Cách thêm dấu đầu dòng

Khởi chạy PowerPoint trên hệ thống của bạn hoặc mở PPT có sẵn mà bạn muốn chỉnh sửa. Nhấp và chọn trang chiếu mà bạn muốn chỉnh sửa. Nếu bạn đang sử dụng một bài thuyết trình trống, thì hãy nhấp vào tùy chọn ‘trang trình bày mới’ từ dải băng phần mềm chỉnh sửa ở trên cùng. Từ các mẫu xuất hiện, hãy chọn một mẫu bao gồm một phần cho ‘nội dung’.

Thêm văn bản vào phần nội dung và chọn tất cả.

Bây giờ, hãy chuyển đến ruy-băng phần mềm chỉnh sửa ở trên cùng và nhấp vào biểu tượng dấu đầu dòng trong phần đoạn văn. Khi bạn đã xác định được vị trí của nó, hãy nhấp vào nó. Dấu đầu dòng sẽ xuất hiện trước văn bản bạn đã chọn.

Nếu bạn muốn thay đổi thiết kế của dấu đầu dòng, hãy quay lại biểu tượng dấu đầu dòng trong ruy-băng và nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh nó. Chọn thiết kế mũi tên bạn thích và thay đổi sẽ được thực hiện trong slide.

Lưu ý: Toàn bộ văn bản phải được chọn, nếu không, thiết kế thay đổi sẽ phản ánh trên một dòng duy nhất nơi con trỏ. 

Cách đánh số văn bản trên trang chiếu

Tương tự như biểu tượng dấu đầu dòng, bạn sẽ có thể định vị biểu tượng đánh số trên ruy-băng phần mềm chỉnh sửa. Chọn văn bản bạn muốn đánh số và sau đó nhấp vào biểu tượng đánh số.

Bạn cũng có thể thay đổi các số thành chữ số và bảng chữ cái La Mã . Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh biểu tượng đánh số và chọn tùy chọn bạn muốn.

Cách thêm dấu đầu dòng hay số phụ

Bây giờ, bạn cũng có thể thêm dấu đầu dòng hay số phụ bằng thủ thuật đơn giản này. Đặt con trỏ trước văn bản mà bạn muốn chuyển đổi thành điểm phụ rồi nhấn nút Tab .

Bạn cũng có thể thay đổi thiết kế của dấu đầu dòng hay số phụ bằng cách sử dụng mũi tên thả xuống bên cạnh các biểu tượng như chúng tôi đã trình bày trong các phần trước. Nhấp vào thiết kế bạn muốn cho văn bản của mình và thay đổi sẽ được thực hiện.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *