Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 8
Học Mót giới thiệu đến bạn cuốn “Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 8”. Đây là cuốn sách tham khảo do Tống Ngọc Huyền biên soạn. Sách được biên soạn theo chương trình giáo dục mới. Các em học sinh có thể tự kiểm tra kiến thức trên lớp thông qua các bài tập trong sách này. Các dạng bài tập kiểm tra về từng vựng – ngữ pháp và bài tập bám sát chương trình của Bộ.
Mỗi đơn vị bài học đều có cấu trúc theo 4 phần như sau:

  • Từ vựng (Vocabulary)
  • Ngữ pháp (Grammar)
  • Bài tập vận dụng cơ bản
  • Bài tập vận dụng nâng cao

Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 8 chương trình mới

Cuốn Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 8 phù hợp với hầu hết các đối tượng học sinh. Các bài tập được bố trí từ cơ bản đến nâng cao. Giúp các em học sinh củng cố kiến thức học được trên lớp qua các bài tập. Từ đó biết được phần nào mình nắm được và phần nào còn yếu để tập trung rèn luyện.
Cuốn sách Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 8 áp dụng đa dạng các bài tập. Ngữ pháp được giải thích rõ ràng trong từng Unit. Sau mỗi phần lý thuyết về ngưc pháp là các bài tập áp dụng để học vận dụng và nắm chắc các điểm ngữ pháp đã được học.

DOWNLOAD HERE
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *