Sách bài tập Tiếng Anh 6 Friends Plus

Sách bài tập Tiếng Anh 6 Friends Plus là cuốn sách nằm trong bộ sách giáo khoa chương trình mới. Đây là sách thuộc bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Được áp dụng vào trong chương trình học phổ thông năm học 2021 -2022.

Sách bài tập Tiếng Anh 6 Friends Plus

Tiếng Anh 6 Friends Plus – Workbook do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn. Nhằm giúp học sinh củng cố và mở rộng kiến thức ngôn ngữ. Cũng như kĩ năng giao tiếp tiếng Anh mà các em đã học trong sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Friends Plus – Student Book.

Sách Tiếng Anh 6 – Global Success – Tập 1,2 – Hoàng Văn Vân

Sách gồm một bài ôn tập củng cố kiến thức đã học (Starter Unit) và tám. đơn vị bài học chính. Và tương ứng với các đơn vị bài học trong sách giáo khoa Tiếng Anh 6 F.P – Student Book. Các bài tập trong Tiếng Anh 6 F.P – Workbook đa dạng, phong phú. Ngoài ra còn bám sát ngữ pháp, từ vựng và chủ đề trong sách giáo khoa Tiếng Anh 6 với ba cấp độ
  • Cấp độ 1 sao *: Bài tập ở mức độ nhận biết.
  • Cấp độ 2 sao  **: Bài tập ở mức độ thông hiểu
  • Cấp độ 3 sao ***: Bài tập ở mức độ vận dụng

Cuối sách có phần Ôn tập (Cummalative Review) giúp học sinh ôn lại những kĩ năng đã học trong sách học sinh. Phần Thực hành trọng tâm ngôn ngữ (Language Focus Practice); mục Cụm từ chính (Key phrases) với các cụm từ chính được đề cập trong sách giáo khoa; mục các động từ bất quy tắc (Irregular Verbs); mục Tiếng Anh hằng ngày (Everyday English). Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là một phương tiện hỗ trợ tốt cho các em học sinh lớp 6.
Hãy tham khảo: Combo bài tập Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới 

DOWNLOAD HERE
One thought on “Sách bài tập Tiếng Anh 6 Friends Plus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *