Sách Tiếng Anh 6 – Global Success – Tập 1,2 – Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 6 Global Success được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn. Theo Chương trình Tiếng Anh Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo Quyết định số 01/QĐ-BGDĐTngày 03 tháng 01 năm 2012. Tiếp theo Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4 và Tiếng Anh 5. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp. Giúp học sinh sử dụng ngữ liệu ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Để phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc và viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Trong Tiếng Anh 6, học sinh là trung tâm, học sinh là chủ thể của quá trình dạy học, trong đó tâm lí lứa tuổi của học sinh Trung học cơ sở, các đặc điểm văn hóa của Việt Nam và của các nước trên thế giới, đặc biệt là của các nước nói tiếng Anh, được đặc biệt coi trọng. 

Nội dung của Tiếng Anh 6 – Global Success tập 1 

Unit 1: MY NEW SCHOOL

Unit 2: MY HOUSE

Unit 3: MY FRIENDS
REVIEW 1

Unit 4: MY NEIGHBOURHOOD

Unit 5: NATURAL WONDERS OF VIETNAM

Unit 6; OUR TET HOLIDAY

REVIEW 2

DOWNLOAD TẬP 1
Nội dung của Tiếng Anh 6 tập 2

Unit 7: TELEVIOSION

Unit 8: SPORTS AND GAMES

Unit 9: CITIES OF THE WORLD

REVIEW 3

Unit 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE
Unit 11: OUR GREENER WORLD

Unit 12: ROBOTS

REVIEW 4 

DOWNLOAD TẬP 2

Đây là sách file PDF được chúng tôi sưu tầm từ Internet. Sách chỉ được dùng để tham khảo trước chuẩn bị cho tập huấn. HỌC MÓT khuyến khích bạn hãy mua sách để ủng hộ tác giả. Ngoài ra mình cũng có full audio của sách này. Bạn nào cần thì comment email bên dưới. Mình sẽ gửi cho từng bạn. Vì mình thích được ref comment của các bạn nhé.

 


102 thoughts on “Sách Tiếng Anh 6 – Global Success – Tập 1,2 – Hoàng Văn Vân

  1. Pingback: Sách Tiếng Anh 6 - Friends Plus - Trần Cao Bội Ngọc - Học Mót

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *